ปฐมบท แผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดแรกของประเทศไทย
นี่คือปฐมบท แผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ อย่างแท้จริง

เพราะเป็นแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ชุดแรกของของประเทศไทย ที่ผลิตขึ้นมาหลังจากในหลวงทรงครองราชย์ ประมาณ 1ปี

ซึ่งเป็นแผ่นครั่งตราสุนัขหน้าสีขาว (HIS MASTER'S VOICE) ที่ผลิตมาเพียง 2 แผ่นนี้เท่านั้น(ที่ใช้พื้นสีขาว) ผลิตมาประมาณปี พ.ศ. 2490 จากโรงงานในประเทศอังกฤษ

แผ่นครั่งชุดนี้ของพระองค์ท่าน ถือเป็นที่สุดแล้วสำหรับผม กับการเก็บสะสมแผ่นเสียง ผมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากกว่าความเป็นแค่แผ่นเสียง เพราะถือเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ได้ครอบครองแผ่นครั่งชุดนี้ ที่มีประวัติอันยาวนาน มีความเก่า ความขลัง ความหายาก และเป็นแผ่นที่มีความเป็นที่สุดของที่สุด ของวงการนักเล่น นักเก็บสะสมแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ หรือแผ่นเสียงอื่นๆ ในบ้านเรา

เคยมีท่านที่เขียนบทความเกี่ยวกับแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้เอาไว้ ผมขออนุญาตนำบทความดังกล่าวมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านเพื่อเป็นข้อมูลครับ

แผ่นเสียงที่ท่านเห็นในภาพนี้ ถือได้ว่าเป็นแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นแรกของสยามประเทศ โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ของเรานั้น ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สมาก โดยได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายหลายทำนอง เช่นทำนองแจ๊ส บลูส์ ฯ
เมื่อราวพ.ศ. ๒๔๘๙ จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นก็คือเพลงแสงเทียนขึ้น แต่ด้วยยังไม่ทรงมั่นใจในรสนิยมการฟังเพลงของคนไทย กอร์ปกับนักฟังเพลงในยุคนั้นก็ไม่คุ้นเคยกับทำนองเพลงที่มีครึ่งเสียงของ เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงแสงเทียนนี้จึงมิได้บันทึกเสียงไว้ ทั้ง ๆ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นเพลงแรก ดังนั้นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในช่วงแรกจึงมิได้บรรเลงและขับร้องกัน อย่างแพร่หลาย แต่ก็ใช้บรรเลงและขับร้องภายในพระราชฐานในงานรื่นเริงส่วนพระองค์ วงดนตรีที่ได้เข้าไปบรรเลงถวายก็คือ วงดนตรีสากลกรมโฆษณาการหรือวงดนตรีสากลกรมประชาสัมพันธ์ในเวลาต่อมา ซึ่งในขณะนั้นมีครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เป็นผู้ควบคุมวง ผู้ขับร้องในยุคนั้นก็คือคุณมัณฑนา โมรากุลและคุณวินัย จุลบุษปะ เป็นต้น
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงเพิ่มขึ้นอีกหลายเพลง อาทิ เพลงใกล้รุ่ง สายฝน ชะตาชีวิตและยามเย็น เพลงพระราชนิพนธ์จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งได้จัดให้มีงานเต้นรำขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์และเสาร์ที่เวทีลา ศสวนอัมพร ทุกครั้งที่วงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์นี้ ฟลอร์ลีลาศจะคึกคักด้วยนักเต้นรำเป็นพิเศษ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพลงพระราชนิพนธ์ดังกล่าวนี้ ล้วนแต่เป็นเพลงจังหวะวอลซ์ทั้งสิ้น และเป็นที่ชื่อชอบแก่นักลีลาศในยุคนั้นเป็นอันมาก เพราะเป็นจังหวะที่เต้นได้ง่ายและมีความไพเราะ
ถัดมาพ.ศ. ๒๔๙๐ บริษัทนำไทย ถนนสี่พระยา บางรัก ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บันทึกเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ยังความปลาบปลื้มยินดีมาสู่คุณประไพ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เจ้าของบริษัทเป็นอันมาก ในการบันทึกเสียงครั้งนี้ มจ.จักรพันธ์เพ็ญศิริและหม่อมวิภา จักรพันธ์ ได้เป็นผู้ประสานงานจนงานสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี
การบันทึกเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในครั้งนี้ บรรเลงโดยวงดนตรีสากลกรมโฆษณาการ ทำการบันทึกเสียงภายในบ้านของคุณพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจรติกุล) พระสนมเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพราะเดิมที่ห้องอัดเสียงนั้น เคยใช้เป็นที่ทำการของเสรีไทยมาก่อน ภายหลังจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นห้องบันทึกเสียงแทน การบันทึกแผ่นเสียงครั้งนี้คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ขับร้องเพลงสายฝนในจังหวะวอลซ์ ซึ่งต่อมาเพลงสายฝนนี้ ครูบิลลี่ (คีติ คีตากร) ได้ขอพระบรมราชานุญาตแยกเสียงประสานขึ้นใหม่และเปลี่ยนให้เป็นจังหวะสวิง ก็ได้รับความนิยมอีกเช่นกัน ส่วนเพลงใกล้รุ่งนั้นครูเอื้อ สุนทรสนานเป็นผู้ขับร้อง เพลงชะตาชีวิต คุณวินัย จุลบุษปะ ขับร้องและเพลงสุดท้ายคือเพลงยามเย็น คุณชวลี ช่วงวิทย์ เป็นผู้ขับร้อง ซึ่งเพลงนี้ต้องใช้เสียงสูงมากแต่คุณชวลีก็แสดงความสามารถในการขับร้องได้ เป็นที่พอพระราชหฤทัย
แผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ชุดแรกนี้จึงมีด้วยกัน ๒ แผ่น เป็นแผ่นเสียงตราสุนัขหน้าสีขาว ตัวหนังสือสีทองพิมพ์ไว้อย่างสวยงาม เป็นแผ่นครั่งสปีด ๗๘ ที่มีความงดงามและประณีตสมพระเกียรติยศมากที่สุด เป็นที่น่าสังเกตประการหนึ่งว่าแผ่นเสียงตราสุนัขนั้น เป็นแผ่นเสียงที่มีระบบการบันทึกเสียงที่ไม่สู้จะดีมาก เป็นแผ่นเสียงที่เริ่มเข้ามาบันทึกเสียงตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ ๖ โดยเริ่มบันทึกเสียงเพลงพื้นบ้าน และเพลงไทยเดิม หน้าตรานั้นเป็นสีดำและสีเหลือง ต่อมาได้มีการบันทึกเสียงเพลงไทยสากลขึ้นก็เปลี่ยนเป็นตราสีเขียว และสีแดงเป็นลำดับสุดท้าย ส่วนตราสีขาวนั้นมีเพียงแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ ๒ แผ่นที่ได้กล่าวมาเท่านั้นเองและมีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด รองลงมาก็คือสีเขียว สีแดง สีเหลืองและสีดำตามลำดับ
เรื่องราวของแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์นี้ ยังคงมีอีกมากมายเหลือจะพรรณา และยังได้มีการบันทึกเสียงไว้ในรูปแบบของแผ่นเสียงอีกหลายแผ่น ซึ่งโอกาสอำนวยคราใดก็จักนำมาบันทึกไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบการเขียน
หนังสือลำนำแห่งสยาม โดยน.พ.พูนพิศ อมาตยกุล

บทความจากเว็บฯ thaigramophone
----------------------------------------------------------------------------------------

บทความอ้างอิงได้คัดลอกมาจากเว็บฯ นี้ครับ

http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3913&page=8&keyword=
 
บันลือกรุ๊ป ขายหัวเราะ
http://www.banluegroup.com/web/html/products_detail.php?id_p=930
 
http://www.audio-teams.com/webboard/?ca1=21&id=94766

Comment

Comment:

Tweet

I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be precisely what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for yourself? I wouldn't mind composing a post or elaborating on a few of the subjects you write concerning here. Again, awesome weblog!
<a href="http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html" ></a>

#309 By http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html (76.164.214.21|76.164.214.21) on 2014-08-27 21:11

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I'd really appreciate it.
http://www.shoessaleme.com/

#308 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 04:33

Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for beginner blog writers? I'd really appreciate it.
<a href="http://www.shoessaleme.com/" ></a>

#307 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 04:33

Porter Vitalia Passley hobbies and interests includes it cruising, r/c planes. Last but not least almost all her enthusiasm derives from visiting different places to give an example Minsk.

#305 By http://www.tedofra.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-18 13:01

Milwaukee-born Vitalia Passley is wholly hooked on it the archaeology of gortyn, basketball. Virtually all her enthusiasm comes from enjoying an florida panthers icehockey-match in real life.

#306 By http://www.kayatch.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-18 13:01

Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring?I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!
http://www.asasi.biz/???????-japan-22.html

#304 By http://www.asasi.biz/???????-japan-22.html (76.164.194.117|76.164.194.117) on 2014-03-05 14:37

Absolutely composed subject matter, regards for information .
<a href="http://goo.gl/VDbkzn" >??? ??</a>

#303 By http://goo.gl/VDbkzn (72.46.134.171|72.46.134.171) on 2014-01-15 14:09

????? ????????????????????????? ?????????????????? | ?????????? ???.3 ?????????????????

#302 By giubbotti moncler (23.91.20.211) on 2013-11-15 08:24

????? ????????????????????????? ?????????????????? | ?????????? ???.3 ?????????????????

#301 By fake oakleys (23.91.20.211) on 2013-11-14 09:31

You made some nice points there. I looked on the internet for the subject matter and found most people will consent with your site.
ugg nettbutikk http://www.rajapack.no/images/ugg/index.cfm?id=78}

#300 By ugg nettbutikk (112.101.64.142) on 2013-11-12 07:58

Well I sincerely liked studying it. This post offered by you is very constructive for accurate planning.
mulberry lily bag http://bandindex.no/fancybox/mulberry/index.cfm?id=72}

#299 By mulberry lily bag (112.101.64.142) on 2013-11-11 22:25

I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You're incredible! Thanks!
ugg 38 http://www.vag-schweiz.ch/inc/ugg/index.php?html=182

#298 By ugg 38 (112.101.64.22) on 2013-11-11 05:23

Hello this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
<a href="http://brand.luokai.info/duvetica-mery" >DUVETICA ?????</a>

#297 By DUVETICA ????? (62.210.202.235) on 2013-11-11 04:38

I am curious to find out what blog system you are using? I'm experiencing some minor security issues with my latest site and I'd like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?
?????????? ????????? http://fashion.infraklia.com/emporio-armani-1

#296 By ?????????? ????????? (62.210.202.235) on 2013-11-11 04:07

Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.
???? ???? http://fashion.infraklia.com/tatras

#295 By ???? ???? (62.210.202.235) on 2013-11-10 06:19

Im not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road. Many thanks
????? ?? http://tokei.jdzhw.com/omega-tian

#294 By ????? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-10 05:29

Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!
<a href="http://tokei.setapartmingb.org/torte-folli-follie" >????????? ???</a>

#293 By ????????? ??? (62.210.202.235) on 2013-11-10 05:14

Incredible! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!
?????? ???? http://fashion.tmgmt.net/dress-pants

#292 By ?????? ???? (62.210.202.235) on 2013-11-10 04:28

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is very much appreciated.
<a href="http://watch.efilmtube.com/timexjub" >?????? ???</a>

#291 By ?????? ??? (62.210.202.235) on 2013-11-10 03:57

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos
<a href="http://watch.abvmusic.com/omegawer" >??? ??</a>

#290 By ??? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-10 03:56

I always emailed this webpage post page to all my friends, since if like to read it then my contacts will too.
mulberry keyring http://www.devanestates.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=70

#289 By mulberry keyring (63.141.253.242) on 2013-11-07 17:05

Thank you, I have just been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I've found out till now. However, what about the conclusion? Are you positive in regards to the source?
ugg homme http://www.adsmanager.adnext.fr/icones/ugg/index.php?html=36

#288 By ugg homme (112.101.64.209) on 2013-11-07 11:05

Inspiring story there. What happened after? Take care!
parajumpers denali http://www.mf.no/gfx/index.asp?id=97}

#287 By parajumpers denali (112.101.64.36) on 2013-11-07 04:50

You are a very intelligent person!
mulberry sale bags http://trin.lightmaker.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=46

#286 By mulberry sale bags (63.141.253.242) on 2013-11-06 16:45

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you
mulberry bag sale http://www.the-tribes-foundation.org/images/mulberry/index.asp?id=33

#285 By mulberry bag sale (63.141.253.242) on 2013-11-06 15:53

hey there and thank you for your information ?I certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..
leather uggs http://www.geoquipwatersolutions.com/images/ugg/index.asp?id=125

#284 By leather uggs (63.141.253.242) on 2013-11-06 15:39

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me insane so any help is very much appreciated.
<a href="http://www.fashionjpdown.com/diesel" >????? ???</a>

#283 By ????? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-06 15:18

I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, as well as the content. You're an expert in this topic!
solde ugg http://www.savoirfaire.fr/test/ugg/index.asp?id=93

#282 By solde ugg (123.164.66.67) on 2013-11-06 15:14

Excellent way of describing, and good article to get data about my presentation subject matter, which i am going to present in institution of higher education.
uggs australia http://www.gambettaimmobilier.fr/images/ugg/index.asp?id=93

#281 By uggs australia (112.101.64.226) on 2013-11-06 14:23

Hello. Great job. I did not imagine this. This is a splendid story. Thanks!
mulberry hobo http://bandindex.no/fancybox/mulberry/index.cfm?id=62}

#280 By mulberry hobo (112.101.64.142) on 2013-11-06 13:40

You made some clear points there. I looked on the internet for the topic and found most guys will agree with your blog.
calzature zalando http://www.itwayvad.com/itwayvad/Oggetti/ugg/index.asp?id=77

#279 By calzature zalando (112.101.64.107) on 2013-11-06 11:40

Superb, what a web site it is! This webpage provides useful information to us, keep it up.
billig uggs http://www.rajapack.no/images/ugg/index.cfm?id=16}

#278 By billig uggs (112.101.64.142) on 2013-11-06 11:22

Greetings from Los angeles! I'm bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!
??????? ?? http://www.macalpinehua.com/seikofghjk

#277 By ??????? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-06 11:03

Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
??? ??? ??? http://www.brcatch.com/coach-lvse

#276 By ??? ??? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-06 11:02

Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.
?????? ???? http://www.riverall1.com/luminox16

#275 By ?????? ???? (62.210.202.240) on 2013-11-06 11:01

Excellente accord. wow items id la effigie. Trs bon vendeur. Bon suivi.

#274 By wow items (62.210.200.93) on 2013-11-06 10:35

There is apparently a lot to realize about this. I think you made some good points in features also.
stivali ugg http://www.itwayvad.com/itwayvad/Oggetti/ugg/index.asp?id=56

#273 By stivali ugg (112.101.64.160) on 2013-11-06 09:29

Hello, just wanted to mention, I loved this article. It was practical. Keep on posting!
speedy louis vuitton http://www.docteurinedjian.com/images/lv/index.asp?id=77

#272 By speedy louis vuitton (112.101.64.209) on 2013-11-06 03:09

Of course, what a great website and informative posts, I definitely will bookmark your blog.Have an awsome day!
beats audio http://www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr/images/beats/index.asp?id=36

#271 By beats audio (123.164.66.69) on 2013-11-06 02:23

I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers
moncler dunjakke børn http://www.cmr.no/cfc/index.asp?id=85}

#270 By moncler dunjakke børn (112.101.64.36) on 2013-11-06 00:25

You completed a few fine points there. I did a search on the matter and found a good number of persons will go along with with your blog.
borse di louis vuitton http://www.theberkelworld.de/facebook/quiz/index.asp?id=85

#269 By borse di louis vuitton (192.187.112.158) on 2013-11-06 00:04

Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all vital infos. Id like to see extra posts like this .
casque beats by dre pas cher http://www.voyages-eurafrique.com/images/beats/index.asp?id=16

#268 By casque beats by dre pas cher (112.101.64.160) on 2013-11-05 17:28

This video post is genuinely fantastic, the sound feature and the picture quality of this tape post is truly awesome.
prezzi woolrich http://www.gvmetrologia.it/Woolrich-originale/index.asp?id=93

#267 By prezzi woolrich (192.187.112.158) on 2013-11-05 13:10

I havent checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it friend :)
outlet woolrich http://www.chialagunaresort.com/docs/index.asp?id=7

#266 By outlet woolrich (123.164.66.69) on 2013-11-05 05:48

Hi to every body, it's my first go to see of this website; this webpage contains awesome and actually good data for readers.
spaccio woolrich milano http://www.opielle.it/Woolrich-inverno/index.asp?id=68

#265 By spaccio woolrich milano (192.187.112.158) on 2013-11-05 04:49

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.
pantofole ugg http://www.comunitapopoli.it/frames/ugg/index.asp?id=10

#264 By pantofole ugg (112.101.64.107) on 2013-11-05 04:30

you're in reality a excellent webmaster. The website loading speed is amazing. It sort of feels that you're doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have performed a excellent job in this topic!

#263 By borse moncler (63.141.253.242) on 2013-11-05 04:13

I have recently started a website, the information you offer on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

#262 By doudoune moncler quincy (112.101.64.209) on 2013-11-05 02:58

Very well written story. It will be beneficial to anybody who usess it, including me. Keep doing what you are doing - looking forward to more posts.

#261 By ugg online italia (112.101.64.160) on 2013-11-05 02:54

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.
louis vuitton napoli http://www.costadelsinis.it/docs/index.asp?id=82

#260 By louis vuitton napoli (192.187.112.158) on 2013-11-04 23:55